Best Doo Kavadarci
Best Doo Kavadarci
до сите Евопски Земји...
Транспорт на Стоки
Највисок Квалитет
на сите наши услуги...
по TIR i CMR стандарди...
Транспортни Услуги
ДОБРЕДОЈДОВТЕ, НА НАШАТА WEB СТРАНИЦА
БЕСТ ДОО - Кавадарци е основана 1989 година, а главна дејност е транспорт на стоки од Македонија, Косово и Албанија до сите Европски Дестинации...

Сите наши услуги за превоз на Вашите стоки ги извршуваме со Висока професионалност, а потврда за нашата професионалност е постојаното вложување во Најнови и Современи Возила од ЕУРО 5 и ЕУРО 6 стандарди...
Контакт
Тел1: 389(43)410686
Fax: 389(43)413772
Тел2: 389(71)394004
Тел3: 389(70)218558
Цано Поп Ристов 36
Кавадарци
Р.Македонија
Адреса
E-Mail